3 min read

İşte E-SCM Geliyor | Dijital Tedarik Zinciri Dönüşümünü Yakalayalım

Kurumsal dünya, bir e-ekonomi ve dijital ekonomiye doğru evrilmektedir. Şu anda baş döndürücü bir hızla hareket eden bir dijital devrim yaşanmaktadır. Etkilenmeyen tek bir sektör sayamayız. 

Sayısal ekonominin yol gösterici ilkesi, ağ, mobil teknoloji veya diğer internet bağlantılı aygıtların bir sonucu olarak insanların, kuruluşların ve ekipmanların artan ara bağlantılarına atıfta bulunan hiper bağlantıdır. 

Her şey dijitalleşmektedir, bu da ticaretin yönetilme, maksimize edilme, paylaşılma ve dağıtılma şeklini temelden değiştiren yeni gelişmiş dijital ağlar oluşturulmaktadır. Tedarik zinciri yönetimi, günümüzün müşteri odaklı ekonomisinde rekabet avantajlarında belirleyici bir faktör haline gelmiştir.

Dijital Tedarik Zinciri Yönetimi gerçekte nedir ve geleneksel tedarik zinciri yönetiminden nasıl farklıdır?

Günümüzün hızlı dünyasında, geleneksel tedarik zinciri yöntemleri yetersizdir ve firmanız, hızlı, verimli ve şeffaf iş hızı sağlayan dijital bir tedarik zinciri platformuna ihtiyaç duyar.

Günümüz kuruluşlarının başarılı olması ve hayatta kalması için uçtan uca tek bir dijital tedarik zinciri platformuna ihtiyaçları vardır. 

Üreticilere, tedarikçilere, perakendecilere ve distribütörlere daha hızlı ve daha bilinçli kararlar vermelerinde yardımcı olabilir.

Bu platformların işlevi nedir? Temel ve kapsamlı tedarik zinciri planlama ve optimizasyon yeteneklerine yaptığınız yatırımlardan yararlanarak daha iyi kararları daha hızlı almanıza yardımcı olmak için dijitalleşmeden yararlanarak başlarlar. İş stratejinizi, ek gelir elde etmek, verimliliği artırmak ve iş güvenini artırmak için uyarlayabilirsiniz.

Dijital modeller, fiziksel ağları yansıtarak müşteri hizmetlerini iyileştirmek ve pazara zaman kazandırmak için yapay zeka, makine öğrenimi, işbirliği ve iş senaryosu analizini kullanmanıza olanak tanır.

Şirketiniz, daha akıllı kararları daha hızlı almak için dijital tedarik zinciri özelliklerini kullanarak geliri artırmaya, masraflardan tasarruf etmeye, riski azaltmaya ve hizmeti iyileştirmeye yardımcı olabilir. Süreç büyütme ve otomasyon, dijital bir tedarik zinciri ile mümkündür ve diğer katma değerli görevlere konsantre olmak için zaman kazandırır.

Dijital bir tedarik zinciri, tüketiciler ve ortaklarla sorunsuz bir şekilde iletişim kurma kapasitenizi de geliştirir. Tedarik zincirinizi dijitalleştirerek, görünürlüğü artıran ve simülasyonlar ve birçok "eğer" senaryosu gibi karmaşık analitikler için zemin hazırlayan bir "Dijital İkiz" veya bunun elektronik bir kopyasını oluşturabilirsiniz.

Neden İş Süreçlerinizi Dijital Tedarik Zincirine Dönüştürmelisiniz? İşte avantajlarından bazıları...

Tedarik zinciriniz ve lojistik süreçleriniz, onları dijitalleştirdiğinizde dönüşecektir. Dijitalleştirme, iletişimi iyileştirecek, sorunları daha hızlı çözmenize, ortaklarla bağlantı kurmanıza, görünürlüğü artırmanıza ve size rekabet avantajı sağlamanıza olanak tanıyacaktır.

  • Tedarik zincirinden gelen veriler hızla paylaşılır ve bu da çok daha fazla görünürlük sağlar.
  • Pazar katılımcılarının birbirine bağlanması, birden fazla kuruluş genelinde tedarik zinciri teknolojisi ile daha iyi planlama, üretim ve lojistik bağlantısına olanak tanır, tedarik zincirindeki gecikmeleri ve maliyet aşımlarını belirleyen merkezi kontrol oluşturur, maliyetleri düşürür.
  • Hesap verebilirlik ve sürdürülebilirlik, dijital bir tedarik zinciri uygulanarak desteklenir.
  • Tedarik zinciri tahmini, tedarik zinciri tahmini yoluyla arz ve talebi optimize eden dijital bir tedarik zinciri aracılığıyla gönderileri izleyerek güvenliği artırır.

Dijital Tedarik Zinciri

Tedarik zinciriniz bu şekilde dijital bir tedarik zincirine dönüştürülebilir.

  • Başlangıç ​​noktanızı ve içerdiği riskleri tanıyın.

Bu ilk ve en önemli adımdır. Tedarik zincirinin mevcut durumunu, her tedarikçinin oluşturduğu riskleri anlamak ve fizibiliteyi değerlendirmek çok önemlidir. Her potansiyel riskin önemini analiz etmeli ve olası sorunları nasıl azaltacağınıza dair fikirler bulmalısınız. İlgili riski tam olarak anladıktan sonra, proaktif çabalar sarf etmek ve önleyici yapıları zamanında oluşturmak çok mümkün hale gelir.

Bu noktada, tedarikçilerinizin vadesini ve oluşturdukları toplam riski inceleyeceksiniz.

  • Planınızı tanımlayın ve açık bir zihinle başlayın.

Bu noktada herhangi bir değişikliğin sonuçları hakkında bilgi sahibi olmanız gerekecek ve ilgili kurumsal kuruluşlarla iletişimi teşvik etmek ve ortak bir sistem oluşturmak amacıyla açık ve dürüst olabilecekleri güvenli bir ortam oluşturmak isteyeceksiniz. Bu iki tarafa da fayda sağlayacaktır.

Tartışmanın kullanılması kapsayıcılığı gösterirken aynı zamanda siz ve iş ortaklarınız arasında zaten var olan güveni ve güveni güçlendirecektir. Bu tartışma aynı zamanda her iki taraf için neyi gerçekleştirmeye motive edildiğine ve temelin nasıl atılması gerektiğine dair fikir verecektir.

Bu erken görüşmeler, dijital yönetim sisteminin hem sizin hem de tedarikçilerinizin ve diğer iş ortaklarınızın gereksinimlerine göre uyarlanmasını da garanti edecektir. Özünde kare bir deliğe sığmayacak bir sistemdir.

Tedarikçiler, endişelerini ve potansiyel tehlikeleri dile getirirlerse, anlaşılır bir şekilde sizi bir müşteri olarak terk etmekten korkarlar, bu nedenle bu erken sohbetler çok önemlidir çünkü herkesi rahatlatır ve her şeyi kapsar. Satıcılar ayrıca sistemin neyi gerektirdiği ve başarılı olması için hangi bileşenlerin gerekli olduğu konusundaki anlayışınızı genişletecektir.

TIM Blog Banner Solutions TR

 
  • Uzun vadeli, sürdürülebilir bir yaklaşım benimseyin.

Uzun vadede sisteminize yardımcı olacak prosedürleri uygulamaya koyun. Zaman içinde ve çeşitli iş ve finansal ortamlarda sistem istikrarını korumak için proaktif önlemler alın. Reaktif bir strateji, kesintilere, gecikmelere ve nadiren de olsa sistem arızasına eğilimlidir. Bu metodik ve öngörülü yaklaşım, şirketinizi bu tür istenmeyen sürprizlerden korur.

Tasarruf etme arzusunun, bireyleri ve kuruluşları kısa vadede büyük tehlikeler oluşturan adımlar atarken, kısa vadedeki kazanımlara odaklanmaya yöneltebileceğini bilmek çok önemlidir. Sürdürülebilirlik, tüm güçlü ticari kuruluşların temel bir özelliği olduğundan, tüm temelleri kapsamak ve resmin tamamını anlamak çok önemlidir.

  • Araştırma ve analiz önemlidir.

Sağlam bir tedarik zinciri güvenilirdir ve gerekli sonuçları üretir. Sonuç olarak, tedarikçi araştırmasına zaman ayırmanız çok önemlidir. Tedarikçilerinizin ilgili tehlikeler hakkında ne kadar bilgili olduğuna dair bilgi içeren bir sözleşme yapın. Tedarikçilerin kendi risk analizlerini yapmaları gerekir, ancak bu her zaman gerçekleşmez.

Bu nokta, beklentiler ve karşılıklı taahhütlerle ilgili tüm şüpheleri yanıtlamalıdır.

  • Segmentlere dayalı olarak kullanıma sunma ve yetenek geliştirme

Dijital tedarik zinciri yönetim sisteminin oluşturulmasının ardından toplanan tüm bilgiler dikkate alınarak aşamalar halinde uygulanır. Bir pilot proje kurulur ve başarısı değerlendirilir.

Başarılı bir pilot uygulamanın ardından, maksimum getiriyi hemen elde etmek için, en büyük tahmini getiriye sahip tedarik zincirleri ile piyasaya sürülmeye başlanmalıdır. Günümüzün iş ortamının dinamik doğası gereği, sistem yeteneklerinin kullanıma sunma süresi boyunca gelişmesi gerekecektir.

Dijitale Geçin Veya Karanlığa Geçin

Dijital bir tedarik zinciri oluşturmak, şirket planının temel bir yönü olarak organizasyon yapısını, operasyonları, sistemleri, fiziksel varlıkları ve satın alma ve ödeme süreçlerini içeren eksiksiz bir strateji gerektirir. Karşılaştırıldığında, üstlenilen girişimler silolara, veri tekrarına ve verimsizliğe yol açabilir.

Akıllı Eldivenlerin İmalatta Güvenlik ve Verimliliği Sağlamadaki Rolü

Akıllı Eldivenlerin İmalatta Güvenlik ve Verimliliği Sağlamadaki Rolü

Verimlilik ve güvenlik, son derece dinamik olan üretim dünyasının temel taşlarıdır.Endüstriyel sektörün işyeri güvenliğini ve operasyonel verimliliği...

Read More
Akıllı Eldivenleri Perakende Süreçlerinize Entegre Etmek İçin Pratik Bir Rehber

Akıllı Eldivenleri Perakende Süreçlerinize Entegre Etmek İçin Pratik Bir Rehber

Perakende sektörünün hızla değişen dünyasında önde olmak, yalnızca verimliliği artırmakla kalmayıp aynı zamanda alışveriş deneyimini de iyileştiren...

Read More