2 min read

Dijitalleşme, Tedarik Zinciri Verimliliğini, Operasyon Hızını ve Müşteri Odağını Nasıl Geliştirir?

Dördüncü sanayi devrimi olarak da bilinen Endüstri 4.0 halen devam etmekte.  Endüstri 4.0 Ağlar arası bağlanabilirliği, otomasyonu, makine öğrenimini ve gerçek zamanlı verileri yönlendiren hızlı teknolojik eğilimi tanımlamak için kullanılan bir terimdir.

Günümüzün tedarik zinciri, pazarlama, ürün geliştirme, üretim ve dağıtıma kadar büyük ölçüde yalıtılmış bir dizi adımdan oluşmaktadır. Dijitalleşme, bu süreçte oluşabilecek engelleri ortadan kaldırarak tedarik zincirini, hammadde, bileşen ve parça tedarikçilerinden, bu malzemelerin ve bitmiş ürünlerin nakliyecilerine, son olarak da tüm ilgili oyuncular için tamamen şeffaf olan entegre bir ekosisteme dönüştürüyor.

Bu blogda dijital tedarik zincirinin ne olduğuna değinecek ve verimliliği, operasyon hızını ve müşteri odaklılığını nasıl iyileştirebileceğinden bahsedeceğiz.

Tedarik zinciri dijitalizasyonu nedir?

Tedarik zinciri dijitalleştirmesi, değer zincirinin tüm noktalarında daha görünür bir tedarik akışı oluşturmak için paralel olarak çalışan, tamamen entegre bir planlama ve üretim çözümleri dizisine doğru bir geçiştir. Sonuç, envanter eksiklikleri veya fazlalığı, sipariş değişiklikleri ve kaynak mevcudiyeti gibi birçok bilinmeyen sektör değişkenine kolayca uyum sağlayabilen daha duyarlı, hızlı ve şeffaf bir tedarik ağıdır. Şirketler, bu entegrasyon ve dijital dönüşüm sonucunda daha iyi planlama ve üretim programlarını destekleyebilecek daha düşük üretim ve operasyonel maliyetlerden, daha kısa teslim sürelerinden, gelişmiş raporlama ve veri analizi yeteneklerinden yararlanabilir.

Gelişmiş dijital teknolojilerin geleneksel tedarik zinciri yönetimi paradigmasına uygulanması, dijital bir tedarik zinciri ile sonuçlanır. Bu teknolojiler arasında:

Bulut Bilişim (Cloud Computing)

Hizmet Olarak Yazılım (SaaS)

Büyük veri

Akıllı otomasyon

Makine öğrenmesi

Nörolinguistik Programlama (NLP)

Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik

Blockchain

Nesnelerin İnterneti (IoT)

Dijital tedarik zincirinin faydaları

Dijital devrim ile modern insan toplumu kökten değişti. Bu çağ, küresel tedarik zincirlerinin nasıl çalıştığını ve değer sunduğunu yeniden tanımlayan tedarik zinciri dijitalleştirmesini içermektedir.

Dijital tedarik zinciri yönetimi, elektronik teknolojiler, bağlantı, veri ve gelişmiş analitik üzerine odaklanmaktadır. Bu unsurlar birleştirildiğinde, özellikle değer zinciri boyunca tüm ortaklar tarafından benimsendiğinde aşağıdaki faydaları sağlar:

Tedarik zinciri performansında iyileştirilmiş görünürlük

Geleneksel tedarik zincirleriyle karşılaştırıldığında, dijital bir tedarik zinciri, bileşenlerine ve hareketli parçalarına önemli ölçüde daha fazla görünürlük sağlar. Kuruluşlar, tedarikçi performansına ilişkin gerçek zamanlı görünürlük elde edebilir, bu da kesintilere neden olabilecek boşlukları belirlemelerine ve ardından bunları ele almalarına olanak tanır.

Dijital tedarik zincirleri ayrıca daha çok müşteri odaklıdır, bu nedenle şirketler müşteri ihtiyaçlarını daha iyi anlayabilir ve müşteri deneyimlerini iyileştirmek için harekete geçebilir.

Süreç otomasyonu

Eski usül, manuel tedarik zinciri operasyonlarının yerini dijital tedarik zinciri alıyor. Dijital tedarik zinciri ile manuel veri girişi ve paydaşların güncellemeler için arama veya e-posta gönderme gereksinimi ortadan kalkmaktadır. Böylece tüm taraflar, bir ortak şirketle işbirliğine ihtiyaç duymadan gerekli tüm verilere erişebilir ve süreçlerini iyileştirebilir.

Süreç verimliliğinin yanı sıra çalışan üretkenliği, performans ve karlılığı artıran dijitalleşmenin bir sonucu olarak da iş süreçlerini otomatikleştirilir. Sensörler ve diğer dijital araçlar, tedarik zinciri boyunca gerçek zamanlı envanter takibini mümkün kılar. Son olarak, teknolojik bağlantı, işletmelerin tedarik zincirlerini geliştirmelerine ve yeni iş fikirleri geliştirmelerine olanak tanır.

İnovasyonu artırırken maliyetleri azaltın

Dijital bir tedarik zinciri, performans, durum ve gereksinimler hakkında gerçek zamanlı, kapsamlı veriler sunar. Hammadde akışları, operasyonel lojistik, envanter seviyeleri, tahmin ve kaynak planlaması, bu verilerden yararlanabilecek süreçlerdir. Bunlar, artan nakit akışı ve gider tasarruflarının ani avantajlarıdır.

İyileştirilmiş bilgi paylaşımı ve işbirliği, süreçteki zorlukların belirlenmesine, pazara sunma süresinin kısaltılmasına, yeniliğin hızlandırılmasına ve buluşa yapılan yatırımın geri dönüşünün iyileştirilmesine olanak tanır.

Gelişmiş analitik ve veriler

Büyük veri, makine öğrenimi, IoT ve tahmine dayalı analitik gibi birçok veriye dayalı teknoloji, dijital tedarik zincirini mümkün kılar. İşletmeler daha iyi envanter yönetimi ve önleyici bakım için veri kaynaklarını bağlayabilir ve ilişkilendirebilir. Verileri verimsizlikleri bulmak, ürün kalitesini iyileştirmek ve müşteri hizmetlerini iyileştirmek için kullanabilirler.

Verileri betimleyen gelişmiş analitik, dijital bir tedarik zinciri aracılığıyla sağlanarak kullanıcıların hatalardan ders almasına, tahminlerde bulunmasına ve karar verme sürecini geliştirmesine olanak tanır.

Tedarik zinciri planlamasını iyileştirin

Geleneksel tedarik zincirlerinde potansiyel sorunları belirlemek ve bunların sonuçlarını tahmin etmek zaman alıcı ve güvenilmez olabilir. Dijital bir tedarik zincirinde paylaşılan ve güncel kalite ve kontrol verileri, şirketlerin sorunları öngörmelerini ve sorun büyümeden hızlı bir şekilde yanıt vermelerini sağlar.

Ayrıca dijital tedarik zinciri yönetimi, aşağıdakiler dahil tüm tedarik zinciri iş akışlarının planlanmasını ve yönetimini basitleştirir:

Kaynak bulma

Tedarik

Dönüşüm

Envanter yönetimi

Lojistik Yönetimi

Şirketler, dijital araçları ve teknolojileri kullanan üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar, satıcılar, aracılar ve müşteriler gibi çeşitli paydaşlarla daha iyi koordinasyon ve işbirliği yaparak uçtan uca değer zincirinin performansını iyileştirebilir.

Akıllı Eldivenlerin İmalatta Güvenlik ve Verimliliği Sağlamadaki Rolü

Akıllı Eldivenlerin İmalatta Güvenlik ve Verimliliği Sağlamadaki Rolü

Verimlilik ve güvenlik, son derece dinamik olan üretim dünyasının temel taşlarıdır.Endüstriyel sektörün işyeri güvenliğini ve operasyonel verimliliği...

Read More
Akıllı Eldivenleri Perakende Süreçlerinize Entegre Etmek İçin Pratik Bir Rehber

Akıllı Eldivenleri Perakende Süreçlerinize Entegre Etmek İçin Pratik Bir Rehber

Perakende sektörünün hızla değişen dünyasında önde olmak, yalnızca verimliliği artırmakla kalmayıp aynı zamanda alışveriş deneyimini de iyileştiren...

Read More