Giyilebilir Teknoloji ve IoT Sözlüğü | Sektör Hakkında Bilgi Edinin

Endüstriyel otomasyon kapsamında giyilebilir teknoloji sektörünün geldiği noktada trendleri yakalamanın ne kadar zor olduğu aşikar. Gelişen ve yenilenen dünyaya dijital dönüşümün de katkılarını eklediğimizde, sektöre önderlik eden iş insanlarının bile her gün yeni terimlerle karşı karşıya kaldıklarını biliyoruz. Her gün değişen bir dünyanın ilk kuralı, her gün dünya ile birlikte değişmek veya geride kalmamak!

Peki sektör devleri her kelimeyi ezbere mi biliyor? Sanmıyoruz! Herkesin bir kılavuza ihtiyacı vardır.

Tam da bu sebeple bu sektörde kendini geliştirmek isteyen herkese Endüstri 4.0 ve Endüstri 5.0’a hükmeden terimlerini bir araya topladık.

Giyilebilir Teknolojiler ve IoT Sözlüğü 

Access point / Erişim noktası: Bu terim portal görevi gören bir kablosuz ağ aygıtı için kullanılır, amaç yerel alan ağına bağlanması gereken aygıtlara geçiş vermektir.

Actuator / Çalıştırıcı: Bu terim bir vana açmakla aynı anlama gelir. Görevi, bir mekanizmayı ve sistemi, başka bir mekanizma ve sisteme taşımak ve kontrol etmektir.

AI / Yapay zeka: Bilgisayar sistemlerinin teorik gelişimi sayesinde artık bilgisayarlar görsel algı, konuşma, tanıma ve karar verme gibi insan zekasını gerektiren işleri yapabilmektedir. AI tüm bunları gerçekleştirirken aynı zamanda makinelerin deneyimlerden öğrenmelerini sağlar.

Akıllı fabrika: Üretim sürecini optimize etmek amacıyla geniş bir üretim kategorisi planlanır. Bu planlama teknolojiyi son noktaya getiren Akıllı Fabrika sistemidir. Karanlık fabrika olarak da bilinen bu sistem insansız çalışır ve makinelere dayalıdır.

Akıllı Fabrika Dönüşümünüzü Başlatın

 

IoT Software

API / Uygulama Programlama Arayüzü: Yazılım ve uygulamalar oluşturmak için bir dizi rutin tanım, protokol ve araç olarak bilinen API sistemi iş süreçlerinizi, hizmetlerinizi, içeriğinizi ve verilerinizi bağımsız geliştiricilere kolay ve güvenli bir şekilde bağlar. Günümüzde API’lar, şirketlerin veri alışverişinde bulundukları ve müşteri deneyimleri geliştirdikleri bir standart haline geliyor.

APN / Erişim Noktası Adı: Telekomünikasyon ve bilgisayar ağları arasındaki iletişimi tercüme eden bir ağ geçidine APN adı verilir ve bu çoğunlukla İnternettir.

Barkod: Barkodlar emtia üzerine basılır ve özellikle stok kontrolü için kullanılır. Sayı şeklinde ve değişken genişlikte paralel ince-kalın çizgilerden oluşan, makinede okunabilen bir koddur.

Beacons: Akıllı telefonlar gibi Bluetooth ve Bluetooth Düşük Enerji (BLE) özelliklerine sahip olan cihazlara bağlanan küçük vericiler için bu terim kullanılır.

Big Data / Büyük veri: Geleneksel teknolojilerin çıkarım veya analizlerini kaldıramayacakları kadar büyük veri miktarlarına verilen bir isimdir. Bazı IoT teknolojileri, büyük şirketlerin verimlilik artışını en üst seviyeye çıkarma hedefinin kilit noktası olarak görüldüğü için büyük verilerin taşınmasında ve aktarılmasında uzmanlaşmıştır.

Cloud Computing / Bulut bilişim: Farklı bilgisayarlardan ve cihazlardan veri erişimine izin veren internet tabanlı bilgi işlem sistemine verilen isimdir. Genelde ‘bulut’un kendisinin verileri depoladığı sanılsa da depolanan veriler, herhangi bir zamanda İnternet üzerinden verilere erişime izin veren fiziksel bilgisayarlarda depolanmaktadır.

Computer vision / Bilgisayar görüşü: Bilgisayar görüşü, aldığı görüntüleri insan vizyonuna benzer şekilde görür, tanımlar ve işler hale gelmesini sağlamak için çalışan bilgisayar biliminin bir parçasıdır.

Contactless / Temassız: Akıllı bir kartın, cep telefonunun veya başka bir cihazın kablosuz yani temassız olarak elektronik bir okuyucu sistemine, çoğu zaman bir ödeme yapmak veya bir linke aktarılmak adına bağlanmasına izin veren teknolojilerdir.

Cyber-physical system / Siber-fiziksel sistemler: Hesaplama, ağ oluşturma ve fiziksel işlemlerin oluşturduğu bu sistemler, hesaplamaları etkilediği geri besleme döngüleriyle entegrasyonu sağlar.

Deep learning / Derin öğrenme: Bilgisayarları örnek olarak öğrenmeyi öğreten bir makine öğrenme tekniğidir.

Device / Aygıt yada Cihaz: Aygıt bir ekipman birimidir. Bir sistem içerisinde en az 1 olmak üzere bilgi işlem işlevi sağlayan bir fiziksel donanımı temsil eder.

Digital twin / Dijital ikizler: Çeşitli amaçlar için kullanılabilen Dijital İkizler, geçmiş makine verilerini dijital modele entegre eder. Bu entegrasyon fiziksel varlıkların, işlemlerin, insanların, yerlerin, sistemlerin ve cihazların dijital bir kopyasıdır.

Dijital Dönüşüm: Dijital dönüşüm, dijital teknolojilerin stratejik olarak hayata uygulanmasıdır. Süreçleri ve üretkenliği artırmak, daha iyi müşteri ve çalışan deneyimleri sunmak, iş riskini yönetmek ve maliyetleri kontrol etmek için kullanılır. Dijital dönüşüm sayısız çözümleri ve süreçleri temsil eder. Etkili bir teknoloji stratejisi, her benzersiz organizasyon özelleştirilmiş olmalıdır.

Edge computing / Kenar hesaplama: Merkezi bir bulut ortamında gerçekleşmeyen, aksine hesaplamanın akıllı veya kenar cihazlar olarak bilinen dağıtılmış cihaz düğümlerinde gerçekleştirildiği bir modeldir.

Endüstri 4.0: Üretim teknolojilerinde mevcut otomasyon ve veri alışverişine verilen isimdir. Siber-fiziksel sistemler, nesnelerin interneti, bulut bilişim ve bilişsel bilgi işlem içerir.

Flow-based programming / Akış tabanlı programlama: Programların, çeşitli kanallardan veri ileterek birbirleriyle iletişim kurduğu bir tür veri akışı programlaması terimidir. Kanallar daha büyük sistem tarafından yönetilir. Bağlı bileşenlerin girdilerine ve çıktılarına odaklanmasını serbest bırakır.

Fog computing / Sis bilişimi: Aynı zamanda edge computing veya sisleme olarak da bilinen Fog computing, Cisco tarafından oluşturulan ve bulut bilişimi bir şirketin ağını genişletmek anlamına gelen bir terimdir.

Gateway / Ağ geçidi: İki bilgisayar ya da cihaz arasındaki iletişimi sağlar. Ağ geçidi sayesinde cihazlar arasından veri aktarımı sağlanır ve cihazların iletişimi “çeviren bir hub” olarak da adlandırılabilir.

Geofencing: GPS veya RFID teknolojisinin kullanılarak cihazların çalışabileceği sanal bir coğrafi sınır oluşturmak.

Hub: Bu donanım cihazı, diğer verileri ileten cihazları merkezi bir istasyona bağlar.

IaaS / Hizmet olarak altyapı (IaaS): Bilgi işlem kaynakları sağlayan bir bulut bilişim biçimidir ve İnternet üzerinden sanallaştırılmıştır.

IIoT: Endüstriyel Nesnelerin İnterneti yalnızca endüstriyel makinelere odaklandığında M2M teknolojisi için kullanılır ve bir şemsiye terimdir.

IOE: Herşeyin İnterneti terimi, Cisco tarafından icat edilen ve günümüzde de kullanılan IoT için bir başka terimdir. Buna göre IoT yalnızca şeylerden değil, verilerden, süreçten ve insanlardan da oluşur.

IOE

IOT: Nesnelerin İnterneti (IoT) 1999’da icat edilmiştir. İnternet’in günlük nesnelere doğal bir uzantısı olarak karşımıza çıkar. Bu terime göre IoT; ağ, gömülü cihaz ve yapay zeka gibi “etkinleştirici” şeyler üzerine kurulmuş yeni gelişen bir teknoloji çeşididir. Ayrıca IoT standartları, İnternetin büyümesini kullanmaya yardımcı olan aynı kurumlar tarafından belirlenir. IEEE, IETF ile birlikte birkaç özel kurum bu tasarımı gerçekleştirir.

JIT (Just In Time) / Tam zamanında: Malzemelerin ve işçiliğin üretim sürecinde zamanlı olarak yani ihtiyaç duyulduğunda varması veya yenilenmesini sağlamak adına planlanan bir envanter yönetimi sürecidir.

LORA: Hücresel stilde düşük veriye sahip fakat hızlı bir iletişim ağı sağlamayı amaçlayan Uzun Menzilli, düşük güçlü kablosuz standart biçimine LORA denir. M2M ve IoT pazarını hedef alan LoRa, hem giyilebilir teknoloji alanı hem de önemli mesafelerdeki aralıklı düşük veri hızı bağlantısı için uygundur.

 

LTE-E: LTE-M, GSMA tarafından tanımlanan LTE-MTC standardını, daha spesifik olarak LTE CatMl’i belirtmek için kullanılır. LTE-M, LTE kurulumlu bir tabanın genişletilmiş kapsama alanında tekrar kullanılmasını sağlayan Düşük Güçlü Geniş Alan teknolojisidir.

M2M: Makineden Makineye terimi daha yüksek verim ve ön problemleri ortadan kaldırmak adına çoğunlukla anlık veri transferini kullanan ve büyük (bazen endüstriyel) makinelerin kendi aralarında veri transferi yapmasını sağlayan bir iletişim stilidir.

Maas (Management-as-a-Service) / Hizmet olarak yönetim: Müşteriye web arayüzünde sunulan ağ ve sistemlerin yönetimidir. Bir bakıma ilk “S” nin yönetim yazılımı olduğu SaaS’ın özel bir parçasıdır..

Machine learning / Makine öğrenme: Makine öğrenimi, sistemlerin verilerden öğrenerek ve kalıpları belirleyerek en az insan müdahalesiyle kararlar alabileceği fikrine dayanır. Bu fikir, analitik modellerin yapımını otomatikleştiren bir veri analizi yöntemidir.

Makina Öğrenmesi

Mekatronik: Mekatronik; robotik, elektronik, bilgisayar, telekomünikasyon, sistemler, kontrol ve ürün mühendisliğinin bir kombinasyonudur. Hem elektrik hem de mekanik sistemlerin mühendisliği olarak da açıklanabilir.

NB-IoT / Dar Bant IoT: Nesnelerin İnterneti (IoT) için özel olarak tasarlanmış dar bantlı bir radyo teknolojisine NB-IoT denir. Bu standardın özel odağı iç mekan kapsama alanına sahip olması, düşük maliyetli olması, uzun pil ömrüne sahip olması ve çok sayıda cihazdan oluşmasıdır. Bu teknoloji GSM ve LTE spektrumunda konumlandırılabilir.

Neural networks / Nöral ağlar: Bu bilgisayar sistemi, makinelerin insanlara daha çok benzemesine yardımcı olmak için tasarlanmış insan beyni ve sinir sistemi üzerinde modellenir.

PaaP / Ürün olarak platform: Hazır bir platformu (genelde IoT platformları) ürün olarak kullanan bir modeldir. Bunu sağlayan platformlar white-label denilen bir özellik ile gelir. White-label özelliği ise platformun baştan aşağı markanıza özelleştirilmesini mümkün kılar.

PaaS / Hizmet olarak platform (PaaS): Donanım ve yazılım araçlarının internet üzerinden kullanıcılara ulaştırılması olarak bilinen bulut bilişim modelidir.

SaaS / Hizmet olarak yazılım: Abonelik esasına göre lisanslanan bir teslimat modelidir. Merkezi olarak barındırılan bir yazılım lisansı olarak da bilinir.

SCE / Tedarik Zinciri Uygulaması: Depo yönetim sistemleri (WMS’ler), nakliye yönetim sistemleri (TMS’ler), küresel ticaret yönetimi (GTM) sistemlerini yürütmeye yönelik uygulamalara odaklanır. Aynı zamanda gerçek zamanlı karar destek sistemleri ve tedarik zinciri görünürlüğü gibi diğer yürütme uygulamaları da dahildir.

Servitization: Bir ürünü tek seferde satmak yerine, tekrarlayan bir abonelik için ürünlerini kullanan endüstrileri açıklar.

SKU / Stok Saklama Ünitesi: Genellikle, ürünün envanter için izlenmesine yardımcı olan hizmet kodu vemakinede okunabilen bir barkod olarak gösterilen ürün kodu olarak adlandırılır.

You may also like

Top 10 Logistics Companies By Revenue

Logistics and distribution is a complex and sophisticated method today, as it ...

Read More

Depo Operasyonlarınızı Barkod Sistemi Kullanarak Verimli Hale Getirin

Günümüzde yalnızca Amazon’un tüm dünyada toplam 300’e yakın deposu ...

Read More

Pandemi Sonrası İşinizi Nasıl Daha Sürdürülebilir Hale Getirirsiniz?

Halk arasında sürdürülebilirlik terimi ilk olarak Birleşmiş Milletler bünyesi ...

Read More

Fabrikalarda Yapay Zeka ve Robotik | Odağınız Ne Olmalı?

4. Sanayi Devrimi olarak da adlandırılan Endüstri 4.0 kavramı; hız, verimlilik, ...

Read More

Dijitalleşme Sürecinde Şirketinizi İnovasyona Davet Edin

Dijitalleşme ve dijital yeniliklerin büyümesi, yeni ürün ve hizmetlerin yanı ...

Read More