4 min read

Endüstriyel Tesislerde El Terminali Kullanırken Karşılaşılan 6 Sorun

El terminalleri, endüstriyel tesislerde veri toplamak ve işlemek için kullanılan mobil bilgi işlem cihazlarıdır. Genellikle veri girişi, envanter yönetimi ve varlık takibi gibi görevler için kullanılırlar.

El terminalleri, görevleri otomatikleştirerek, hataları azaltarak ve gerçek zamanlı veri sağlayarak endüstriyel tesislerde verimliliği ve doğruluğu artırmaya yardımcı olabilir. Ancak, oldukça yaygın olarak kullanılmakta olan el terminalleri birçok soruna da neden olmaktadır.

Bu yazımızda sizlere el terminali kullanımında karşılaşılan 6 büyük problemden bahsedeceğiz ve bu sorunların yol açtığı gerçek hayat yansımalarını paylaşacağız.

BU YAZIMIZDA

1. Ağır ve Hantal Yapı

2. Ergonomiden Uzak Anatomi

3. Karmaşık Ekran Yapısı

4. Düşük Verim

5. Kırılgan ve Hassas Yapı

6. Entegrasyon Sıkıntısı

7. Sonuç

İLGİLİ YAZI:

ENDÜSTRİ 5.0: ÜRETİMİN GELECEĞİ

1. Ağır ve Hantal Yapı

El terminalleri genellikle ağır ve hantal yapıdadır. Bunun sebebi işlem kapasitesini artırmak için ağır ve yoğun parçalar kullanılmasıdır.

Bu durum, el terminallerinin uzun süre kullanılmasını rahatsız edici hale getirebilir ve hem çalışanların dar alanlarda manevra yapmalarını zorlaştırabilir hem de çalışanların sağlığı için sıkıntılar doğurabilir.

Aberdeen Group tarafından yapılan bir araştırma, şirketlerin %40'ının el terminallerinin çok hantal veya ağır olmasıyla ilgili sorunlar yaşadığını ortaya koymuştur.

Yapılan araştırmaya göre el terminallerinin ortalama ağırlığı 1.5 kg civarındadır. Bu, ilk bakışta çok ağır bir yük gibi görünmeyebilir. Ancak, çalışanların en az 8 saat boyunca bu ağırlığı taşıdığını düşündüğümüzde günlük yük birikimi 12 kg'a ulaşmaktadır. Bu da kas ağrılarına, bilek ve omuzda sakatlanmalara yol açabilmektedir.

Araştırmaya göre şirketlerin %10'u çalışanlarında el terminali kaynaklı kas rahatsızlıklarına ve yaralanmalara denk gelmiştir.

Side view of worker with backache while lifting box in the warehouseGünlük yük birikimi 12 kg'a ulaşmaktadır. Bu da kas ağrılarına, bilek ve omuzda sakatlanmalara yol açabilmektedir.

2. Ergonomiden Uzak Anatomi

El terminalleri birkaç farklı sebebe dayalı olarak çalışanlar için ergonomik bir deneyim sunamamaktadır. Bu da çalışanların operasyonel süreçlerde aksaklıklar yaşamalarına ve istenilen üretim seviyesine ulaşamamasına neden olmaktadır.

Yukarıda da bahsedildiği üzere el terminallerinin ağır ve hantal yapıda olması sebebiyle çalışanların ellerini rahatça hareket ettirmesi mümkün olmamaktadır. Bu da, sık sık el terminalinin bırakılmasına ve seri operasyonların duraksamasına sebebiyet vermektedir.

Aynı zamanda el terminallerinde bulunan klavye tuşları çok küçük olduğundan veri işleme de oldukça zordur. Endüstriyel tesis çalışanları genelde eldiven giyerek çalışmaktadırlar ve eldivenle tuşlara basmak ne yazık ki oldukça zordur.

Bunlara ek olarak el terminalleri toz ve yıpranmaya karşı dayanıklı olmamaları ve ekran ışıklarının yetersiz olması sebebiyle uzun süreli kullanımlarda giderek yetersiz kalmakta ve verim kaybına neden olmaktadır.

Minnesota Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre şirketlerin %20'si el terminallerinin eldivenle birlikte kullanımının zor olduğunu belirtmiş ve buna bağlı verim kaybı yaşadıklarını ifade etmişlerdir.

Industrial worker working on machine in factory-1

Endüstriyel tesis çalışanları genelde eldiven giyerek çalışmaktadırlar ve eldivenle tuşlara basmak ne yazık ki oldukça zordur.

3. Karmaşık Ekran Yapısı

Bilindiği gibi endüstriyel operasyonlar birden çok işlemden oluşmaktadır. El terminalleri de bu işlemleri adım adım takip edebilmek için her fonksiyonu tek bir ekranda toplamak üzerine tasarlanmıştır.

Fakat bu durum bazı sorunlara yol açmaktadır. İlk olarak her işlemin hangi adımlar izlenerek yapılacağının bilinmesi gerekmektedir. Bu da çalışanların adapte olma süreçlerinin uzamasına neden olmaktadır.

Ayrıca, işlemlerin hatasız yapılabilmesi için tek tek veri girişi yapılması ve her işlemden sonra ekran üzerinde yeni bir sekme açılması gerekmektedir. Ne yazık ki endüstriyel tesislerin yoğun ve hızlı iş temposundan ötürü bu süreçler atlanabilmekte veya yeterli özen gösterilememektedir. Bu da hatalı işlem sayısının artmasına sebep olmaktadır.

İLGİLİ YAZI:

EN İYİ IOT ENDÜSTRİ 4.0 ÜRETİM KULLANIM ÖRNEKLERİ

4. Düşük Verim

Verimlilik günümüzde en önemli metriklerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Her şirket, operasyonlarını optimize edebilmek için çözüm yolları aramakta ve buna uygun süreçler geliştirmektedir.

El terminalleri de verim artışı için günümüzde daha modernize edilmiş olsa da hâlâ birçok konuda eksik kalmaktadırlar.

El terminali kullanımının verimde düşüşe sebep olmasındaki en büyük etkenlerden biri el terminallerine yapılan veri girişinin çok vakit almasıdır.

Gartner Group tarafından yapılan bir araştırmaya göre, el terminalleri, veri girişi özelinde geleneksel bilgisayarlardan 10 kat daha yavaş olarak gözlenmiştir. Bu da maliyetlerin ve gecikmelerin artmasına ve üretkenliğin azalmasına neden olmaktadır.

Verimsiz operasyonların bir diğer sebebi olarak el terminallerinin çok ağır olması da gösterilebilir. Gün içinde hızla yorulan çalışanların, bir işlem başına harcadıkları süre giderek artmakta ve seri operasyonlar sürdürülememektedir.

5. Kırılgan ve Hassas Yapı

Her ne kadar endüstriyel operasyonlar depo veya üretim sahaları gibi oldukça zorlu ve haşin ortamlarda geçse de el terminalleri bu ortamları atlatacak kadar dayanıklı durumda değildir.

Tesislerde el terminallerinin düşürülmesi, bırakıldığı yerde unutulması veya makinalara çarpması gibi durumlar gözlenmektedir. Ne yazık ki el terminalleri bu gibi durumlarda ciddi hasarlar alabilmekte ve oluşan hasarın giderilmesi de oldukça maliyetli olmaktadır.

Zebra-barcode-scanner-Service-1920wÇalışmada ayrıca el terminallerinin hasar görmesinin en yaygın nedenlerinin el terminalinin düşürülmesi veya çarpmasıdır.

Bu kırılgan ve hassas yapının sebebi, el terminali yapımında cam ve plastik kullanımının fazla olmasıdır. Büyük ekranları için kullanılan camlar herhangi bir düşme veya çarpma esnasında parçalanabilmekte ve plastik dış kaplamaları da kolayca ezilip iç devrelere zarar verebilmektedir.

Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST) tarafından yapılan bir araştırmaya göre, el terminallerinin zorlu ortamlarda hasar görme olasılığı diğer bilgisayar cihazlarına göre daha yüksektir.

Çalışma, el terminallerinin tozlu bir ortamda hasar görme olasılığının 2,5 kat, ıslak bir ortamda hasar görme olasılığının ise 1,5 kat daha fazla olduğunu ortaya koymuştur.

Çalışmada ayrıca el terminallerinin hasar görmesinin en yaygın nedenlerinin el terminalinin düşürülmesi veya çarpması (%30), toza veya kire maruz kalması (%20) ve neme maruz kalması (%15) olduğu tespit edilmiştir.

El terminalleri hasar gören işletmeler ortalama %10 verimlilik kaybı ve olay başına ortalama 1.000 $ maliyet yaşamaktadır.

6. Entegrasyon Sıkıntısı

El terminallerinin diğer sistemlerle entegrasyonu her zaman çok kolay olmamaktadır. Bunun birçok farklı sebebi olabilir ve yaşanan entegrasyon sıkıntısı veri paylaşımını ve ilerlemeyi takip etmeyi zorlaştırmaktadır.

Entegrasyon sıkıntılarından ilki olarak el terminallerinin diğer cihazlardan farklı işletim sistemleri ve yazılımlar kullanması gösterilebilir. Bu durum, hem el terminali hem de diğer sistemle iletişim kurabilen bir yazılım bulmayı zorlaştırabilir.

İkinci olarak, el terminalleri genellikle uzun mesafelerde kullanılır ve bu da onları diğer sistemlere bağlamayı zorlaştırabilir. Bu durum özellikle diğer sistem farklı bir yerde bulunuyorsa veya ağ bağlantısı güvenilir değilse zorlayıcı olabilir.

Üçüncü olarak, el terminalleri genellikle teknik  uzmanlığı olmayan çalışanlar tarafından kullanılır ve bu da entegrasyon sorunlarını gidermelerini zorlaştırabilir. Çünkü hem entegrasyon sıkıntısının tespit edilmesi hem de dinamik çözümler üretilmesi zorlaşmaktadır. Bu da operasyonlarda gecikmelere ve aksamalara yol açabilir.

Forrester Research tarafından yapılan araştırma sonucunda; el terminallerinin diğer sistemlerle entegre olamaması nedeniyle sorun yaşayan işletmelerin ortalama %10 verimlilik kaybı yaşadığı ortaya çıkmıştır.

Ayrıca, yine Minnesota Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, el terminallerinin diğer sistemlerle entegre olamamasıyla ilgili sorunlar yaşayan işletmelerin olay başına ortalama 5.000 $ maliyetle karşılaştığını tespit etmiştir.

top view of businessman hand working with modern technology and digital layer effect as business strategy conceptEntegrasyon sıkıntısı veri paylaşımını ve ilerlemeyi takip etmeyi zorlaştırmaktadır.

Sonuç

Görüldüğü üzere el terminalleri, endüstriyel tesislerde verimliliği ve doğruluğu artırmaya yardımcı olsalar da birçok soruna da neden olabilmektedirler. Ergonomi kaybı, ağır ve hantal yapıları, entegrasyon zorlukları ve bunlar sonucunda ortaya çıkan verim kaybı bu sorunların yalnızca birkaçıdır.

Peki bu sorunların önüne geçmek için ne yapılabilir?

Artık dünya, Endüstri 5.0 akımının gelişmesiyle birlikte günlük operasyonların giyilebilir teknolojiler aracılığıyla yürütüldüğü bir noktaya doğru ilerlemekte.

Thread in Motion olarak barkod okuyucu özellikleri olan akıllı eldivenlerimiz hem el terminallerinin yaptığı işleri çok daha kompakt ve akıcı bir şekilde yapabilmekte hem de hafif ver egonomik özellikleri sayesinde operasyonlardaki verim artışını sağlamaktadır.

Siz de TIM Akıllı Eldivenleri sayesinde barkod okuyucu el terminallerin yol açtığı operasyonel sorunlardan kurtulabilir ve iş yerlerinizde başarıya çok daha hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.

İLGİLİ YAZI:

SESLİ TOPLAMA TEKNOLOJİSİ İLE LOJİSTİK OPERASYONLARINIZI HIZLANDIRIN
Akıllı Eldivenlerin İmalatta Güvenlik ve Verimliliği Sağlamadaki Rolü

Akıllı Eldivenlerin İmalatta Güvenlik ve Verimliliği Sağlamadaki Rolü

Verimlilik ve güvenlik, son derece dinamik olan üretim dünyasının temel taşlarıdır.Endüstriyel sektörün işyeri güvenliğini ve operasyonel verimliliği...

Read More
Akıllı Eldivenleri Perakende Süreçlerinize Entegre Etmek İçin Pratik Bir Rehber

Akıllı Eldivenleri Perakende Süreçlerinize Entegre Etmek İçin Pratik Bir Rehber

Perakende sektörünün hızla değişen dünyasında önde olmak, yalnızca verimliliği artırmakla kalmayıp aynı zamanda alışveriş deneyimini de iyileştiren...

Read More